Pravidla & Podmínky

Přihlášení se na tuto stránku a její následné využívání se řídí Pravidly a podmínkami. Přihlášením se a následným využíváním této webové stránky souhlasíte s těmito Pravidly a podmínkami. Tato webová stránka nabízí služby sázkové kanceláře a je na vaši vlastní zodpovědnost zajistit, že přihlášení se a využívání služeb této stránky je v souladu se zákony jurisdikce,
ve které žijete.

Informace, které jsou na této webové stránce poskytovány mohou být aktualizovány. Sportingbet nebude v žádném případě a za žádných okolností zodpovědný za jakékoliv škody
a ztráty bez omezení, které jsou považovány nebo prohlašovány za dopad či následek této webové stránky nebo jejího obsahu, včetně neomezených zpoždění či výpadku provozu či přenosu, poruch spojení, lidských využití a zneužití této stránky nebo jejího obsahu nebo jakýchkoliv chyb a opomenutí v obsahu.

Sportingbet © je registrovanou známkou Sportingbet Plc.
Tato registrovaná známka nesmí být dále používána ve spojení s jakoukoliv jinou službou či výrobkem, nebo jakýmkoliv způsobem používána s účelem znevýhodněni či poškození jména společnosti Sportingbet.

Copyright © SportingBet.com. Všechna práva vyhrazena.
Žádná část obsahu této webové stránky nesmí být reprodukována, prodávána či jinak využívána pro komerční účely.

Koncovým uživatelům je přísně zakázáno používat obsah našich stránek od společnosti ENET (veškeré sportovní informace a statistiky) pro jiné než osobní nekomerční použití.

Tato hra je regulována podle jurisdikce ostrova UK Gambling Commission.